Mijn kind heeft problemen tijdens de zwemles. En nu?


Zwemles is leuk, maar ook niet altijd! Kinderen op zwemles kunnen voor veel problemen zorgen…

Problemen als zwemangst, een verminderde motivatie of een lichamelijk of geestelijk beperking, kan je met je handen in het haar laten zitten.

Maar ook het contact tussen het zwembad en jezelf kan bij beide partijen irritaties opwekken. Zorg dus dat het niet zover komt en ga aan de slag met het oplossen van de problemen.

Uiteindelijk komt deze problemen het kind niet ten goede en zal het zwemtraject voor zowel het kind, als de ouders en ons een stuk positiever worden.

Binnen dit artikel bespreken we een aantal veelvoorkomende zwemlesproblemen. Wil je meer informatie over het betreffende zwemlesprobleem en eventuele oplossingen, ga dan zeker aan de slag met zelf je kind helpen met watergewenning of boek een privé zwemles.

ZWEMANGST

Niet onder water durven gaan, de ogen dichthouden of niet durven te drijven; het zijn allemaal problemen die met zwemangst te maken hebben. Kinderen hebben nog niet het besef dat ze het wel degelijk kunnen en missen dan ook het zelfvertrouwen.

Voor dit probleem zijn dan ook vele oplossingen mogelijk: Naast dat het kind vooral positief gestimuleerd moet worden is het ook erg belangrijk veel te gaan zwemmen. Door spelletjes te doen of samen van de glijbaan af te gaan, leer je jouw kind om niet bang te zijn voor het water. Indien dit niet past in de agenda, zoek een les en infrastructuur die past bij uw kind. Aurigoleau is sedert 30 jaar een instituut in ouders te begeleiden om te gaan met dit gegegeven.

ZWEMMEN MET EEN ZIEKTE OF BEPERKING

Een lichamelijke of geestelijk beperking kan problemen opleveren tijdens de zwemlessen. Want misschien is je kind, tijdens de zwemles, in gedachten ergens anders of heeft het moeite met het onthouden van de bewegingen.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk dat je kind lichamelijke problemen (als astma, een verlamming of een verminderde, vermeerdere spierspanning) ondervindt.

Als je vermoed dat je kind door zijn of haar beperking wordt gehinderd bij het zwemmen, is het belangrijk dat de zwemcoach hiervan op de hoogte is. Want misschien kan de coach je kind anders benaderen. In aurigoleau hebben we de expertise en de juiste mensen om uw kind te begeleiden of aan vroegdiagnose te doen.

VERMINDERDE COÖRDINATIE

De fysieke en motorische eigenschappen verschillen per kind. Grote kinderen zijn fysiek sterker dan kleine en zullen deze kracht kunnen gebruiken om met minder moeite de afstanden te overbruggen.

Ook de motorische eigenschappen zijn belangrijk: snapt het kind hoe de beweging moet en pakt deze bijvoorbeeld het aanleren van de schoolslag (dus armen/benen) snel op.

Een verminderde coördinatie valt vooral bij de Schoolslag op. Bij deze zwemslag moet de beenslag worden gecombineerd met de armslag en ademhaling. Deze gecombineerde beweging kan voor sommige kinderen lastig zijn en zal veelvuldig moeten worden herhaald.

NEGATIEVE OUDERS OF LESGEVERS

Het zwemtraject kan ook stagneren doordat ouders of lesgevers het kind te veel ‘pushen’. Dwang zorgt ervoor dat een kind dichtklapt en niet op zichzelf leert vertrouwen. Op deze manier wordt er vaak een basis gelegd voor faalangst en dat mag nooit de bedoeling van het zwemtraject zijn.

Door je kind op een positieve wijze te stimuleren, bereik je het tegenovergestelde. Positieve stimulans geeft je kind veel zelfvertrouwen en zorgt dat hij of zij weet dat ‘ze het eerst moeten proberen, voordat ze het leren’. Gaat er iets fout, dan probeer je het nog een keer. Heb dus geduld, wees positief en blijf proberen!

COMMUNICATIE MET DE ZWEMSCHOOL

Misschien heeft je kind geen problemen met de zwemles, maar jijzelf wel met de zwemschool. Vaak kan er, door miscommunicatie of andere fouten, een probleem zijn opgetreden en ben je teleurgesteld geraakt in het zwemtraject.

Belangrijk is het dan om actie te nemen en contact op te nemen met ons.

MOTIVATIE

Hoe ongelofelijk belangrijk de motivatie tijdens het zwemtraject kan zijn, weten veel ouders vaak wel. Sommige ouders hebben dan ook ondervonden wat het is om een huilend (soms gillend) kind naar de zwemles te moeten brengen.

Door kinderen spelenderwijs te laten leren en vooral door positief te stimuleren, kan de motivatie weer worden verhoogd. Ook door veel te gaan vrij zwemmen, kan jouw kind het water weer leuk gaan vinden. Wij bieden in ons pakket daarom de 10 min spelen aan. dit is evenzo belangrijhk als de zwemles zelf.